Forsikringsselskaberne skærper løbende kravene
til termografering af eltavler.

Termografering

Liste over produkter

  • fjernvarmeEl-tavler, effekt-hovedtavler og styretavler
  • Transformerstationer og højspændingsanlæg
  • Lækagesporing på fjernvarmerør m.v.
  • Rapportering af termografiopgaver

 

 

transformer og højspændingsanlæg